Preaload Image
Back

PENERIMAAN TEKNOLOGI DRON DALAM KALANGAN PELAJAR MASA KINI

PENERIMAAN TEKNOLOGI DRON DALAM KALANGAN PELAJAR MASA KINI

Penerimaan dron dalam pendidikan merupakan salah satu elemen yang agak baru. Pada eraglobalisasi ini dengan teknologi yang semakin canggih, pendidikan dapat dilihat sebagaiaspek yang berkesan hasil dari situasi ini. Justeru itu dron juga sebagai satu teknologipengurusan pembelajaran yang membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik danefektif di Universiti Awam. Dron atau Pesawat Tanpa Pemandu ini adalah sebuah mesinterbang yang berfungsi dengan alat kawalan jauh oleh pilot dikenali sebagai robot terbang.Konsep pesawat tanpa pemandu pertama kali ini muncul pada 22 Ogos 1849 apabila Austriamenyerang bandar Venice di Italy menggunakan belon bom yang dilepaskan dari kapal laut(Ahmad Termizi, 2015). Penggunaan teknologi dron sebagai tujuan ketenteraan pula bermula sejak awal abad ke-19 dengan membawa misi bom terbang. Sehubungan dengan ituproduk awal dron bernama

Share :
Skip to content