SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 3
Rekabentuk Multimedia Interaktif

Program ini merupakan program latihan kemahiran berasaskan multimedia kepada golongon lepasan sekolah khusunya dalam bidang Kandungan Pembangunan Kreatif. Pelatih akan didedahkan dengan pengurusan bahan-bahan media seperti penyuntingan foto, grafik, audio dan video, menghasilkan produk multimedia serta dapat menghasilkan produk kreatif setaraf dengan kehendak industri.
Selain itu, pelatih juga didedahkan dengan kemahiran softskills seperti kepimpinan, semangat kerja berpasukan, merancang, menilai, menguji dan juga menyediakan laporan kerja. Kemahiran insaniah juga diberi tumpuan kepada pelajar melalui penerapan kemahiran penyeliaan, perancangan perniagaan dan keupayaan teras.

Nama Program : Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 Rekabentuk Multimedia interaktif
Kod Program : J582-001-3:2019
Kemasukan : Januari dan Julai 

Tamat tingkatan 3
Syarat Tambahan : Tidak rabun warna dan sihat tubuh badan
Tempoh : 24 Bulan (21 bulan di Pahang Skills + 3 Bulan Latihan Industri)

SENARAI MODUL

CU1 GRAPHIC INTERFACE PRODUCTION
CU2 AUDIO & VIDEO PRODUCTION
CU3 INTERACTIVE APPLICATION DEVELOPMENT
CU4 INTERACTIVE MULTIMEDIA TECHNICAL SUPPORT
CU5 INTERACTIVE MULTIMEDIA DESIGN SUPERVISION 

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 3 (Rekabentuk Multimedia Interaktif)

Pereka Grafik
Pereka Multimedia
Fotographer & Videographer
Perekabentuk aplikasi interaktif 

Mobirise
Alamat

Kampus Pahang Skills, Taman Perindustrian Semambu,
25350 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

Hubungi

Telefon : 09-5673200
Faks : 09-5673192
Emel: enquiry@pahangskills.gov.my

Penafian

Pahang Skills Development Centre tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperoleh di laman web rasmi ini.

© Hak Cipta Terpelihara
Pahang Skills Development Centre 2021
Kemaskini 21 April 2021

Made with Mobirise website creator