Mobirise

Penyedia Latihan Kemahiran

Menyediakan dan mengekalkan organisasi dalam aktiviti berkaitan pendidikan, penyelidikan, keusahawanan dan pembangunan modal insan dalam pembangunan am serta peningkatan teknologi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam sektor industri dan perkhidmatan.

Mobirise

Menyediakan Latihan Kemahiran Kepada Pekerja Industri

Meningkatkan tahap kemahiran tenaga kerja di sektor industri dalam penyediaan bagi mencapai kemahiran yang bersesuaian.

Mobirise

Penyedia Latihan Kompeten

Menyediakan latihan kemahiran bagi penyediaan tahap kerja yang kompeten di sektor industri.

Mobirise

Hubungan Rapat dengan Kerajaan Negeri & Persekutuan

Menjalin hubungan yang rapat antara Kerajaan Negeri & Persekutuan dalam pembangunan Sumber Manusia bagi mencapai dan memenuhi Dasar Pembangunan Kebangsaan.

Mobirise

Latihan Sejajar Arus Permodenan i4.0

Meningkatkan tahap kemahiran tenaga kerja di sektor industri bagi persediaan kemajuan dan peningkatan teknologi dalam automasi kilang dan proses pengilangan.


Mobirise

Fasiliti Latihan Bertaraf Industri

Memudahkan penggunaan sumber latihan yang berkesan dalam sektor industri dengan menyediakan program latihan pendidikan bagi menyokong keperluan operasi dan kemajuan teknologi.

Alamat

Kampus Pahang Skills, Taman Perindustrian Semambu,
25350 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

Hubungi

Telefon : 09-5673200
Faks : 09-5673192
Emel: enquiry@pahangskills.gov.my

Penafian

Pahang Skills Development Centre tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperoleh di laman web rasmi ini.

© Hak Cipta Terpelihara
Pahang Skills Development Centre 2021
Kemaskini 21 April 2021

mobirise.com builder