DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 4
(Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Voltan Rendah )

Program Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Voltan Rendah adalah berasaskan kepada Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) yang telah digubal oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia (JPK) . Bagi Graduan peringkat Diploma mereka akan terlibat dalam pelbagai bidang perkerjaan sama dalam sektor tenaga, pembuatan, pembinaan ataupun dalam sektor pengangkutan. Dalam program ini, pelatih akan dilatih untuk menguasai pepasangan dan penyelenggaraan elektrik voltan rendah. Pelatih juga akan diajar menguasai kemahiran dan merancang kawalan menggunakan PLC, menggunakan perisian komputer, membaiki kerosakan peralatan elektrik, memasang dan menyelenggara motor mesin elektrik serta penyeliaan projek. Pelatih juga akan didedahkan dengan projek inovasi, membangunkan projek akhir dan merekabentuk kawalan motor elektrik menggunakan softstater. 

Nama Program : Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Voltan Rendah
Kod Program : EE-320-4:2012
Kemasukan : Januari dan Julai 

Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik - Tiga Fasa (Tahap 3)
Tempoh Pengajian : 18 Bulan (12 di Pahang Skills + 6 bulan latihan Industri)

EE-320-4:2012 CU01 : Low Voltage Switchboard Installation And Maintenance
EE-320-4:2012 CU02 : Low Voltage Underground Cable System Installation And Maintenance
EE-320-4:2012 CU03 : Low Voltage Overhead System Installation And Maintenance
EE-320-4:2012 CU04 : Low Voltage Generator Installation And Maintenance
EE-320-4:2012 CU05 : Low Voltage Protection Devices Installation And Maintenance
EE-320-4:2012 CU06 : Soft Starter Installation And Maintenance
EE-320-4:2012 CU07 : Low Voltage Transformer Installation And Maintenance
EE-320-4:2012 CU08 : UPS And Battery Charger Installation And Maintenance
EE-320-4:2012 CU09 : Electrical Project Implementation Supervision

Diploma Kemahiran Malaysia Tahap 4 (Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Voltan Rendah) 

Pembantu Jurutera Elektrik
Penyelia Jentera Elektrik Sektor Industri yang mempunyai Jentera Elektrik Voltan Tinggi & Rendah
Penyelia Penyelenggaraan Elektrik dan Bangunan

Mobirise
Alamat

Kampus Pahang Skills, Taman Perindustrian Semambu,
25350 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

Hubungi

Telefon : 09-5673200
Faks : 09-5673192
Emel: enquiry@pahangskills.gov.my

Penafian

Pahang Skills Development Centre tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperoleh di laman web rasmi ini.

© Hak Cipta Terpelihara
Pahang Skills Development Centre 2021
Kemaskini 21 April 2021

Made with Mobirise site themes